Likepersonskurs i Oslo

Likepersonskurs  

På bakgrunn av stor interesse fra medlemmer som ønsker å engasjere seg som likepersoner, arrangerer Brystkreftforeningen likepersonskurs lørdag 7. og søndag 8. september 2019.  Kurset holdes i Oslo

Målgruppe er medlemmer som ikke har gjennomført likepersonskurs og som pr i dag ikke er godkjente likepersoner.

Er det noen som ønsker å bli likeperson? Eller har du spørsmål om likepersonstjenesten?

Frist for påmelding til kurset er 23. juni så ta kontakt så snart som mulig med

marianne.michaelsen@online.no