Tjenester

Vi har følgende tjenester i Brystkreftforeningen i Bergen:

  • Foreningstelefon
  • Likepersonstjenesten
  • Selvhjelpsgrupper

Se menyen for mer detaljer om disse tjenestene.