STYRET 2021

Funksjon NAVN/ADRESSE TELEFON / MOBIL E-POST
LEDER Marianne Michalsen
Kollbulia 31
5124 Morvik
481 28 325 marianne.michaelsen@online.no
NESTLEDER Anita Üstün 
Myrholtet 154
5142 Fyllingsdalen
408 43 908 anitaustun@yahoo.no
SEKRETÆR Elisabeth Kjøsnes
Rosenbergsgt. 16
5015 Bergen
901 22 460 brystkreftsekretar@outlook.com
KASSERER Edel Johannessen
Nordeideåsen 50
5251 Søreidgrend
911 28 110 brystkreftkasserer@outlook.com
STYREMEDLEM Grethe Landsvik
Hallskaret 48
5117 Ulset
959 12 925 grethelandsvik@getmail.com
STYREMEDLEM  Hildborg Mandiussen
Garvergt. 11
5054 Bergen
995 20 490 mandiussenhildborg@gmail.com
1. VARAMEDLEM Marit Huseklepp
Petedalsflaten 18
5254 Sandsli
911 57 819 marit.huseklepp@hotmail.com
2. VARAMEDLEM Ragnhild Fryd Fredriksen
Kvernabekkvegen 47A
5243 Fana
481 62 500 lilleragnhild@gmail.com