LIKEPERSONER

Foreningen har følgende likepersoner som kan kontaktes ved behov:

Hildborg Mandiussen                    995 20 490
Edel Johannessen                           911 28 110
Marianne Michaelsen                    481 28 325
Eli Øvretvedt                                   416 50 160
Birgitte Harris                                 452 18 615
Eldfrid Vågane                                930 02 152
Eli Færevaag Jacobs                      926 80 559
Grethe Myking                                905 46 096
Hanne Bjørke                                  918 35 131

Likeperson under 45:
Anita Üstün                                     408 43 908