LIKEPERSONER

Foreningen har følgende likepersoner som kan kontaktes ved behov:

Hildborg Mandiussen                    995 20 490
Edel Johannessen                           911 28 110
Marianne Michaelsen                    481 28 325
Eli Øvretvedt                                   416 50 160
Marit Paulsen                                  416 50 160
Birgitte Harris                                 452 18 615
Eldfrid Vågane                                 930 02 152
Hanne Bjørke                                   918 35 131
Marit Monsen Huseklepp             911 57 819
Grethe Landsvik                              959 12 925
Elin Bergan                                      997 30 393
Elisabeth Takle Skulstad               922 80 181
Agnete Gullaksen Kjerrgård         408 77 630

Likeperson under 45:
Anita Üstün                                     408 43 908
Ragnhild Fryd Fredriksen             481 62 500