Bli medlem

Brystkreftforeningen har både lokale og sentrale tilbud du som medlem kan benytte deg av. Et medlemskap hos oss er også et viktig bidrag til vårt formål om å gi hjelp og støtte til brystkreftberørte, og ivareta deres interesser gjennom rettighetsarbeid.

Klikk her for å melde deg inn i Brystkreftforeningen

Som medlem får du:

Samtidig bidrar du til å støtte Brystkreftforeningens arbeid med å støtte og hjelpe brystkreftberørte, og å ivareta deres interesser gjennom rettighetsarbeid overfor politiske og administrative myndigheter.

Hva koster medlemskap i Brystkreftforeningen?

Brystkreftforeningen tilbyr tre typer medlemskap. Medlemskategori 1, tidligere kjent som hovedmedlem, er for deg som er eller har vært diagnostisert med brystkreft og/eller har fått påvist mutasjon i brystkreftgener. Medlemskategori 2, tidligere kjent som støttemedlem, er for pårørende og andre enkeltpersoner som engasjerer seg i brystkreftsaken og ønsker å støtte Brystkreftforeningens arbeid. Firmamedlemskap tilbys bedrifter, institusjoner og firmaer.

  • Medlemskategori 1 (diagnostiserte)                               kr 300,- per år
  • Medlemskategori 2 (pårørende og andre interesserte)      kr 300,- per år
  • Firmamedlem                                                              kr 500,- per år

Ved medlemskategori 1 og 2 betales halv medlemskontingent ved innmelding etter 1. oktober.