Likepersonstjenesten

«Vi er her for DEG»

Brystkreft er en alvorlig diagnose og kan skape utrygghet, påvirke livssituasjon, selvbilde og helse. Mange tanker og spørsmål kan dukke opp og da kan det være godt så snakke med en som har vært i samme situasjon.

En likeperson er et medmenneske som selv har vært rammet av brystkreft.

Vi ønsker å være en god lytter og gi støtte i kraft av vår egenerfaring!

 

Likepersonsarbeidet er en sentral del av virksomheten til Brystkreftforeningen.

 

 

 

Kontakt foreningen på telefon:901 22 460

Kontakt oss på email: bergen@brystkreftforeningen.no

www.brystkreftforeningen-bergen.com