Brystdiagnostisk senter flytter

 

Brystdiagnostisk senter flyttar

I første del av november 2018 flyttar Brystdiagnostisk senter frå Hudbygget på Haukeland universitetssjukehus, til det nye sjukehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Brystdiagnostisk senter held til i 5. etasje i nybygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det er skilta til senteret i resepsjonen i nybygget, og der finn du også heis opp til 5. etasje.

Tilkomst og parkering
Du køyrer inn til Haraldsplass Diakonale Sykehus i rundkøyringa mellom Ulriksdal Helsehus og Rema 1000 i Haukelandsveien.

Haraldsplass har nyleg opna nytt parkeringshus i fjellhall. Følg skilt til P-anlegg. Har du løyve for parkering på handikap-plass, er det eigne oppmerka plassar for «HC-parkering» i parkeringshuset.
Frå parkeringshuset vil det vere heis direkte opp til resepsjonen i nybygget.

Drosje/privat transport

Kjem du med drosje eller med følgjeperson kan du bli køyrt heilt bort til det nye sjukehusbygget. Følg skilt til Hovudinngang. Ved hovudinngangen er det av- og påstigning og snuareal. Det er ingen parkeringsmoglegheit ved hovudinngangen.

Buss:
Linjene 2, 3 og 80 passerer alle Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det er haldeplassen «Statsarkivet» i Årstadveien som er nærmast sjukehuset, og det er gangbru frå busstoppen i Årstadveien bort til nybygget.

Inngang og resepsjon
Hovudinngangen til det nye sjukehusbygget på Haraldsplass ligg på bakkeplan, og er vendt mot Årstadveien.
Innanfor hovudinngangen finn du resepsjonen, som du kan ta kontakt med for generelle spørsmål.
Brystdiagnostisk senter har eigen resepsjon i 5. etasje, der du vil kunne få informasjon om timeavtale mm.

 

Finne fram
Det er skilta til hovudinngangen på det nye sjukehusbygget på sjukehusområdet. Brystdiagnostisk senter ligg i 5. etasje. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med resepsjonen.