ÅRSMØTE Onsdag 13. februar 2019, kl 1830

 

 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2019

 

Onsdag 13. februar 2019, kl 1830

Sted: Vardesenteret på Haukeland Universitetssykehus

 

Kl 1830 foredrag ved Sigrunn Drageset. «Jeg har både tapt og vunnet» Erfaringer 9 år etter en brystkreftoperasjon

 

 

Styret håper at både ”gamle” og ”nye” medlemmer har lyst og anledning til å komme.

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest

  1. januar, og sendes til Marianne Michaelsen, Kollbulia 31, 5124 Morvik, eller i epost: marianne.michaelsen@online.no

 

 

–  Årsmøte 2019

–  Dagsorden

  1. Årsberetning 2018 (blir lagt ut senere på brystkreftforeningen-bergen.com)
  2. Årsregnskap 2018
  3. Budsjett 2019
  4. Innkomne saker.
  5. Programforslag 2019
  6. Valgkomiteen legger frem sine forslag på årsmøtet.

 

Velkommen!