ÅRSBERETNING 2016

Årsberetning for Brystkreftforeningen Bergen 2016

 Vi har 688 hovedmedlemmer. 72 støttemedlemmer, 3 firmamedlemmer og 1 æresmedlem pr. desember-16.

Det er avholdt 10 styremøter, i tillegg 2 jobbelørdager.

Aktiviteter og sosialt samvær

Vi har fremdeles et meget godt trimtilbud hos Turn- og Idrettsforeningen Viking.
Vi har også et godt tilbud til medlemmene våre hos Nr1 Fitness.
I 2016 startet vi i tillegg opp med kurs både i mindfulness og i yoga. Her var det kurs både vår og høst.
Yoga 1 vår, kurs januar-juni –  10 deltok
Yoga 2 vår, kurs januar-juni – 10 deltok
Yoga 1 høst, kurs 8 ganger – 5 deltok
Yoga 2 høst, kurs 8 ganger – 8 deltok
Mindfulness, kurs 4 kvelder – 9 deltok

 1. februar
  Årsmøte. Det var 23 stemmeberettigede til stede.
 1. april
  Temamøte på Vardesenteret med fysioterapeut Henri Henell. Denne kvelden var 58 tilstede.
 1. mai
  Familiedag på Sætregården. Vi gjentok suksessen fra i fjor, og det var 16 stykker som var med på dette arrangementet.
 1. juni
  Vi hadde en flott dagstur til Rosendal, og 26 personer var med på turen.
 1. september
  Medlemsmøte med besøk av Mariann fra Netty og Jorunn fra Amoena. De viste det nye innen proteser/halvproteser, og informerte om rettigheter i forhold til proteser.
  I tillegg fortalte Marianne om aktivitetene som var planlagt for Rosa sløyfe i oktober. Det var 25 medlemmer som deltok på møtet.

September
Mariann og en del av våre medlemmer deltok på QiGong i regi av Gynkreftforeningen.

Oktober
Vi hadde stand på følgende kjøpesentre i oktober:
1.oktober
Sartor senter
Oasen
Lagunen
Åsane senter

 8.oktober
Sletten senter
Vestkanten
Øyrane Torg
Bergen Storsenter
Informasjonsbussen, Torgalmenningen

 12.oktober
2 stand på Haukeland Universitetssykehus

 4. oktober
Vi var på Den Nationale Scene og så Spellemann på taket. Dette var en flott opplevelse, og vi var 70 stykker som hadde billetter til denne forestillingen.

 1. oktober
  Den årlige basaren var en suksess som vanlig.
  Denne gangen var vi 113 til stede i Fylkeskantinen. Der fikk vi god mat og drikke, og hadde noen kjekke timer sammen.
  Inntekten denne kvelden ble kr. 87356,- noe som ga et overskudd på ca.kr 66000,-
  Vi takker alle som kom med gevinster, store og små.
 1. desember
  Den planlagte familie-julelunsjen ble avlyst pga for få påmeldte.

Deltagelse på kurs og møter:

 • Edel og Marianne var på likepersonsmøte 27. januar.
 • Marianne var på U.Pihl skole hvor de hadde innsamling til Krafttak mot kreft.
 • Elisabeth var med å servere mat til kadettene som samlet inn penger på Vinterlyd.
 • Marianne, Edel, Mai-Britt, Marit og Elisabeth var på Landsmøtet på Gardermoen 16. og 17. april.
 • Mai-Britt og Edel var på likepersonsmøte med alle pasientforeningene i Kreftforeningen den 12. mai.
 • Kristel, Edel og Marianne var i møte med dr. Eikesdal, dr. Knapskog og prof. Lønning den 25. mai. Der fikk de orientering om den forskningen som drives på HUS.
 • Marianne og Elisabeth var på fellesmøte om Rosa sløyfe 30. mai.
 • Edel, Marianne og Marit var på samarbeidsmøte i Kreftforeningen 13. juni.
 • Marianne, Edel og Inger deltok på Rosa sløyfe-møte med Kreftforeningen den 5. september.
 • Marianne, Mai-Britt, Inger, Anita og Elisabeth deltok på Nordisk samling på Island 15. -19. september.
 • Mai-Britt og Edel deltok på regionsamling i regi av Kreftforeningen den 4. og 5. november.
 • desember ble det avholdt møte med likepersonene hvor det ble valgt ny leder av gruppen, Mai-Britt Værø. Birgitte Harris og Edel Johannessen ble valgt til medlemmer av gruppen.

 

Styret i Brystkreftforeningen Bergen har i 2016 bestått av:

Leder:                         Marianne Michaelsen

Nestleder:                   Mai-Britt Værø

Sekretær:                    Elisabeth Kjøsnes

Kasserer:                    Edel Johannessen

Styremedlem:             Inger Johnsen

Styremedlem:             Marit Paulsen

Styremedlem:             Anita Ustun

Varamedlem:              Kristel Skau

Varamedlem:              Heike Matz

 

 

 

Leder                                                                                     Sekretær

 

Marianne Michaelsen (sign.)                                                 Elisabeth Kjøsnes (sign.)