PROTOKOLL ÅRSMØTET 13. FEBRUAR 2017

Årsmøte Brystkreftforeningen den 13. februar -17

Møtet ble holdt på Vardesenteret ved Haukeland Universitetssykehus, og det var 22 stemmeberettigede tilstede.

Maria Ranes fra Pusterommet startet med foredrag om trening og helse. De har hatt veldig suksess med Pusterommet, og det viser seg at trening både under og etter behandling har stor effekt på den generelle helsen og hvordan man takler behandlingen.

Deretter fortalte Kari Kjøde (medlem) om trening for kreftoverlevere ved SIB Årstad.

Begge fikk blomster.

Vi hadde så en liten pause med frukt, kaffe og te. Så ble årsmøtet åpnet.

Styrets sammensetning i 2016:

Leder:             Marianne Michaelsen
Nestleder:       Mai-Britt Værø
Kasserer:         Edel Johannessen
Sekretær:        Elisabeth Kjøsnes
Styremedlem: Inger Johnsen
Styremedlem: Marit Paulsen
Styremedlem: Anita Ustun
Varamedlem: Kristel Skau
Varamedlem: Heike Matz

Leder, Marianne Michaelsen, innledet møtet og ønsket velkommen.

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Marianne ble valgt til ordstyrer og Elisabeth Kjøsnes til referent.

Årsberetningen:
Marit Paulsen gikk gjennom årsmeldingen og orienterte litt om hva vi tenker videre angående aktiviteter. Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap og budsjett:
Videre tok kasserer, Edel Johannessen, oss gjennom regnskap og budsjett. Disse ble godkjent.

Nye vedtekter/oppdatering av vedtekter:
Edel gikk deretter gjennom de nye vedtektene og forklarte nødvendigheten av at vi har egne vedtekter for vår forening. En av grunnene er at vi planlegger å kunne ta i bruk Vipps, og det krever banken at vi kan dokumentere vedtektene våre.
Disse ble godkjent.

Innkomne saker:
Det var ingen innkomne saker til dette årsmøtet.

Forslag fra salen:
Det ble bedt om at vi legger ut link til de nye hjemmesidene våre i aktivitetsplanen som skal sendes ut nå. Helst i begynnelsen av planen, slik at det er godt synlig for alle.
Dette skal vi selvfølgelig gjøre.

Programforslag for 2017:
Deretter leste Marianne opp programforslaget. Vi har mye spennende på programmet også for 2017, og vi skal jobbe med aktivitetsplanen kommende lørdag.  Litt av det vi har på planen:

 1. Trening som før i Vikinghallen og ved NR1 Fitness.
 2. Temamøte i april.
 3. Tur til Flor og Fjære i juni.
 4. Basar i oktober.
 5. Rosa sløyfe i oktober.
 6. Teater/konsert på høstparten.
 7. Medlemsmøter.
 8. Familiedag (kanskje på Sætregården)
 9. Yoga

Valg:
Elin Taranger og Ella Bahus har vært valgkomité, og Elin leste opp valgkomitéens innstilling. Den var som følger:

 • Marianne Michaelsen – leder 1 år
 • Mai-Britt Værø – styremedlem 1 år
 • Edel Johannessen – styremedlem 1 år
 • Elisabeth Kjøsnes – styremedlem 2 år
 • Anita Ustun – styremedlem 1 år
 • Hildborg Mandiussen – styremedlem 2 år
 • Marianne Ness – styremedlem 2 år
 • Grethe Landsvik – varamedlem 1 år
 • Gerd Sviggum – varamedlem 1 år

Valgkomité 2016:
Elin Taranger
Ella Bahus

Valgkomitéen vil det neste året bestå av Elin Taranger, Ella Bahus og Inger Johnsen.

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt.

Marit Paulsen og Inger Johnsen gikk ut av styret, og de fikk blomster og omsorgsfigur. Heike Matz gikk også ut av styret, men var ikke tilstede. Vi takker for innsatsen de har gjort for foreningen.

De nye medlemmene og varamedlemmene ble presentert.

Møtet ble så hevet.