Medlemsmøte onsdag 11. april

Montebellosenteret – informasjonsmøte ved Maria Munsters

 

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med pårørende til informasjonsmøte: 11, april kl. 19.00 på Vardesenteret Haukelands Universitetssykehus (Parkbygget) om Montebellosenterets tilbud til kreftrammede og pårørende.

 

Vi åpner dørene kl. 18.00 slik at alle kan gjøre seg kjent med de aktivitetene som forgår på Vardesenteret og få en kopp kaffe med litt ved siden av.

 

Montebellosenteret på Mesnali ved Lillehammer drives av en uavhengig stiftelse og gir et fantastisk godt faglig og sosialt tilbud til kreftrammede og pårørende inkludert familier. Senteret ligger i flotte naturomgivelser og gir deltagerne tilbud om inne og uteaktiviteter inkludert spesialtilpasset kost, trenings og avslapningsaktiviteter, samt turer og sosiale aktiviteter.

 

 

 

 

Senteret har på trinn 1 grunnleggende spesialkurs av en ukes varighet for nesten alle kreftformer der en møter folk med samme diagnose, samt på trinn 2 en rekke kurs som omhandler utfordringer videre i livet etter kreftbehandlingen blant annet senskader. Trinn 2 og 3 handler om tema som samliv, ernæring, fysisk aktivitet, eksistensielle utfordringer, kroppsbevissthet og bevegelsesglede, skaperglede, å leve med lymfeødem, idrett og livslyst.

 

Kursene dekkes normalt av HELFO inkludert reise og opphold for pasient og pårørende og påmelding/henvising skjer gjennom fastlege/sykehus hvor også sykemelding skal dekke pårørende.

 

Vi ønsker velkommen til dette fellesmøtet 11. april kl. 19.00 (dørene åpner 18.00) på Haukeland sykehus – Vardesenteret Parkbygget.

 

Dette er et samarbeidmøte med pasientforeningene

              Norilco Bergen     Sarkomer Vest

Prostatakreftforeningen Bergen og Brystkreftforeningen Bergen