LODDBØKER

Årets loddbøker er klare.

Det blir selvfølgelig stor basar også i år, og vi har nå loddbøkene klare til utsending.
Ønsker du å selge lodd kan du henvende deg til Edel Johannessen på
brystkreftkasserer@outlook.com eller på sms på 911 28 110

Vi setter stor pris på at du ønsker å støtte oss!